o9056's blog

whiskey, money, gourmet, music, igo, others

My ranking

Chinese restrant "tan-tan-men"

1. Tenshin Hanten/Chuo-ku,Tokyo
2. Ryuho/Shinjuku-ku,Tokyo
3. Shofukumon/Shibuya-ku,Tokyo
4. Senkoen/Shinjuku-ku,Tokyo